So sánh Google Bard và Chat GPT công dụ AI nào tốt hơn

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách chúng ta tương tác với máy tính và các thiết bị kỹ thuật số. Trong hành trình tiến hóa này, Google Bard và Chat GPT đã nổi lên như hai dự án đáng chú ý, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tổng hợp giọng nói và văn bản tự nhiên.

Google Bard, như tên gọi đã gợi nhớ đến hình ảnh của nhà thơ hầu tước trong văn học cổ điển, đang hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống tổng hợp giọng nói tiên tiến. Với khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình sinh, Google Bard đang tạo ra những phản hồi giọng nói tự nhiên và chân thực, mở ra những triển vọng mới cho tương tác giọng nói tự nhiên giữa con người và máy tính.

so sánh Chat GPT với Google Bard

Trong khi đó, Chat GPT, hay GPT-3.5, là một sản phẩm nổi bật của OpenAI, với khả năng sinh văn bản tự nhiên và logic từ dữ liệu huấn luyện. Được xây dựng trên kiến trúc mô hình GPT sử dụng học sâu và Transformer, Chat GPT đã thể hiện khả năng đáng ngạc nhiên trong việc tạo ra các bài viết, tin nhắn và hỗ trợ viết nội dung tự động.

Bài viết này sẽ khám phá sâu hơn về hai công trình đáng chú ý này, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những tiến bộ và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tổng hợp giọng nói và văn bản tự nhiên. Hãy cùng nhau khám phá và tìm hiểu sự khác biệt cũng như tiềm năng của Google Bard và Chat GPT trong bài viết dưới đây.

Google Bard là gì?

Google Bard
AI Bard

 

Google Bard là một dự án của Google có mục tiêu phát triển một hệ thống tổng hợp giọng nói trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. Tên gọi “Bard” được lấy từ thuật ngữ “nhà thơ hầu tước” trong văn học cổ điển. Mục tiêu của dự án là tạo ra một trình tổng hợp giọng nói tiên tiến có khả năng tạo ra những bản tổng hợp giọng nói tự nhiên và chân thực, giúp người dùng tương tác với máy tính và các thiết bị thông qua giọng nói một cách tự nhiên hơn.

Dự án Google Bard sử dụng các kỹ thuật học máy tiên tiến, bao gồm học sâu và mô hình sinh (generative models) để hiểu và tái tạo ngôn ngữ tự nhiên. Điều này đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu huấn luyện và tính toán mạnh mẽ để xử lý thông tin và tạo ra những phản hồi giọng nói chất lượng cao.

Chat GPT là gì?

Chat GPT
Chat GPT

Chat GPT là một ứng dụng của công nghệ GPT (Generative Pre-trained Transformer) của OpenAI. GPT là một kiến trúc mô hình học máy sử dụng học sâu (deep learning) dựa trên các lớp biến đổi dựa trên Transformer. Mục tiêu của GPT là tạo ra các mô hình có khả năng tự động sinh văn bản tự nhiên và logic dựa trên ngữ cảnh từ dữ liệu huấn luyện.

Chat GPT, cũng được gọi là GPT-3.5, là phiên bản cải tiến của GPT-3, một trong những phiên bản nổi tiếng và tiên tiến nhất của GPT. GPT-3 được huấn luyện trên một tập lớn dữ liệu từ Internet, và nó có khả năng tạo ra những phản hồi tự nhiên và đáng ngạc nhiên trong các bài viết, email, tin nhắn, và hầu hết mọi loại văn bản.

Sự khác biệt giữa Google BARD và Chat GPT

Mục tiêu và ứng dụng:

Google Bard tập trung vào phát triển một hệ thống tổng hợp giọng nói, tạo ra những phản hồi tự nhiên dựa trên giọng nói của người dùng.
Chat GPT, hay GPT-3.5, tập trung vào tạo ra văn bản tự nhiên và logic dựa trên ngữ cảnh từ dữ liệu huấn luyện. Nó không tập trung vào giọng nói mà chủ yếu xử lý văn bản viết.

Công nghệ và kiến trúc:

Google Bard sử dụng các kỹ thuật học máy tiên tiến, trong đó có các mô hình sinh, để tổng hợp giọng nói tự nhiên.
Chat GPT dựa trên kiến trúc GPT, sử dụng Transformer và học sâu để tạo ra văn bản.

Dữ liệu huấn luyện:

Google Bard có thể đòi hỏi lượng dữ liệu huấn luyện giọng nói lớn để đảm bảo chất lượng tổng hợp giọng nói.
Chat GPT đã được huấn luyện trên một tập lớn dữ liệu văn bản từ Internet để có thể tổng hợp văn bản tự nhiên.

Ứng dụng thực tiễn:

Google Bard có thể ứng dụng trong các trình hỗ trợ giọng nói cho các ứng dụng, hệ thống tương tác giọng nói tự nhiên.
Chat GPT thường được sử dụng trong ứng dụng chatbot, viết nội dung tự động, hỗ trợ viết văn bản, và nhiều tác vụ khác liên quan đến văn bản tự nhiên.

Kết lại

Google Bard và Chat GPT là hai dự án trí tuệ nhân tạo khác nhau, mục tiêu và ứng dụng của chúng đều tập trung vào việc tạo ra những phản hồi tự nhiên và logic từ dữ liệu huấn luyện, nhưng Google Bard tập trung vào giọng nói trong khi Chat GPT tập trung vào văn bản.

 

THÔNG TIN  LIÊN HỆ 

SDT: 0977383456

EMAIL: kbtech.technology@gmail.com

WEBSITEkbtech.com.vn

ĐĂNG KÝ ZALO OA: dangkyzalooa.com